Aanmeldingsformulier voor schooljaar 2018-2019

Gegevens van het kind:
Alle invulvelden met * zijn verplicht
Voornaam kind *
Tussenvoegsel 
Achternaam kind *
Geslacht *  
Adres *
Postcode (bv. 1234 AB) *  
Woonplaats *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *      
Telefoon *
E-mail *
E-mail (nogmaals ter controle) *
Op dit e-mailadres krijgt u de ontvangstbevestiging.
Burgerservicenummer van de leerling *
Basisschool *
Leerkracht groep 8 *
Vult u hier het advies in dat u van de basisschool heeft gekregen (indien u een dubbel advies heeft gekregen, kruist u 2 vakjes aan) *
  
  
  
  
  
Heeft u voor uw kind een preadvies van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland ontvangen? *
Nee
Ja
Heeft uw kind een vastgestelde leer- en/of gedragsstoornis (bv dyslexie of ADHD)? *
Nee
Ja
Geeft u hier aan voor welke klas/school u uw kind aanmeldt: *
Heeft uw kind interesse in deelname aan de sportklas? 
Nee
Ja
Heeft uw kind interesse in deelname aan de cultuurklas? 
Nee
Ja
 
De ingevulde gegevens behandelen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).
Om terug te gaan naar website-pagina’s van de deelscholen klikt u hieronder op de links. U vindt daar verdere informatie en nieuwsitems over onze deelscholen.

Voor meer informatie over Alfrinkcollege, klik hier.
Voor meer informatie over De Sprong, klik hier.
Voor meer informatie over Hub van Doornecollege, klik hier.
Voor meer informatie over Peellandcollege, klik hier.